Korisnički profil je poseban prostor na web stranici namijenjen i dostupan samo korisniku koji ga je otvorio i drugim korisnicima kojima on to odobri i omogući. Registracija je postupak otvaranja profila korisnika, a registrirani korisnik i vlasnik profila je korisnik koji je otvorio profil sa svojim pristupnim podacima.

Korisnik može samostalno otvoriti profil na ovim stranicama, potrebno je samo odrediti pristupne podatke. Korisnik prilikom registracije na svom profilu popunjava zadane adrese i ostale podatke kako bi ubrzao proces kupnje. Podaci trebaju biti točni i ispunjeni u svim obaveznim poljima. Korisnik se obvezuje nadopuniti i ispraviti te podatke ako su zastarjeli ili iz nekog drugog razloga nisu točni u trenutku kupnje. Kada registrirani korisnici kupuju kao gosti (bez prijave), davatelj usluge ne povezuje njihove narudžbe i druge aktivnosti kao gosta sa onima koje su pri nekim drugim posjetama napravili kao prijavljeni korisnici.

Traženi podatci prilikom registracije:

- ime i prezime
- e-mail
- lozinka
- adresa i broj
- grad
- poštanski broj
- kontakt telefon

Molimo Vas da podatke točno ispunite.

Dostupno je još i polje "Eventualne napomene u vezi dostave" koje možete popuniti ili naknadno dopuniti po potrebi.

Odgovornost za vođenje i održavanje profila leži u potpunosti na vlasniku profila. Davatelj usluga će osigurati tehničke uvjete za sigurno i kvalitetno vođenje profila. Davatelj usluga zadržava pravo provjere, gašenja ili brisanja profila kod neprimjerenog korištenja. Više korisnika, npr. članova obitelji, mogu dijeliti jedan profil ako im vlasnik profila to odobri i omogući. Također, svaka fizička ili pravna osoba može imati više profila (svaki sa različitim pristupnim podacima), npr. tvrtka može imati zaseban profil za svaku poslovnu jedinicu ili svakog zaposlenika.

Korisnički profili namijenjeni su isključivo za pomoć i evidenciju korisnicima. Registracija, otvaranje profila i prijava na stranicama nisu uvjet za korištenje osnovnih usluga kao što je kupnja u Webshopu.